Velkommen til vår ferieverden

 • opplevelsesreiser

 • bibelferie i syden, kristen sydenferie, syden

 • kristen bussferie

 • Israelsferie israel ferie tur jøder

 • bestillingsgruppee ad hoc turer

  Nyheter

 • Si-REISER kjøper Sabra Fokusreiser

  Større og mer fokusert satsning på reiser i kristen regi! Si-REISER AS og Sabra Fokusreiser har funnet tonen, og fra 1. juli 2016 forener de to største arrangørene av kristne feriereiser krefter. Sammenslåingen skjer etter initiativ fra Sabra Fokusreiser. Sistnevnte er i dag en avdeling i Escape Travel AS.

  Si-REISER og Sabra Fokusreiser har de siste årene samarbeidet om charteroperasjoner til Israel og har i den forbindelse lært hverandre å kjenne.

  – Det har utviklet seg et godt samarbeid mellom våre selskaper, og dette har gitt grunnlag for å slå sammen Si-REISER og Sabra Fokusreiser. Det er viktig for oss å ta vare på og videreutvikle tilbudet av reiser i kristen regi generelt, og til Israel spesielt, sier styreleder i Si-Reiser AS, Ole Fritjof Godtfredsen, og Trond Olav Paulsrud, administrerende direktør i Escape Travel AS.

  Les mer >

   


 • Fra venstre Trond Olav Paulsrud (adm. dir. Escape Travel AS), Jon Espeland (avdelingsleder Sabra Fokusreiser), Aud Kindervåg Halsne (daglig leder Si-REISER) og Ole Fritjof Godtfredsen (styreleder Si-REISER). Foto: Kjell Inge Søreide

 

 • Si-REISER AS    • Vasstrandveien 1, N-6011 Aalesund   • Telefon: 70 17 90 00   • Fax: 70 17 90 01 Følg oss på Facebook